Ensihoidon perusteet 2012


Ensihoidon perusteet –teos tarjoaa alan perustiedot ensihoidon opintoja aloittavalle pelastajalle, lähihoitajalle ja ammattikorkeakoulutasoista ensihoitajatutkintoa suorittavalle. Nyt käsillä oleva teos on kokonaan uudistettu painos, joka pyrkii vastaamaan oppijan tiedollisiin tarpeisiin.

Teos on paitsi oppikirja, myös käsikirja niin ensiauttajille kuin ensihoidon ammattilaisillekin. Käytännön ohjeet on jaoteltu yleisohjeisiin, sairastuneen kohtaamiseen sekä vammautuneen kohtaamiseen ensihoidossa. Lapsipotilas käsitellään omana kokonaisuutenaan. Ensihoitopalveluiden rakenne kuvataan uuden terveydenhuoltolain hengessä.

Lukijan on hyvä ymmärtää, että teoksen tarjoama teoriatieto jalostuu ensihoidossa tarvittavaksi osaamiseksi vasta runsaan sekä oppilaitoksissa että käytännön työelämässä tapahtuvan harjoittelun myötä. Toivommekin, että teos kuluu paitsi oppijoiden, myös alalla toimivien opettajien, ohjaajien sekä ensihoidon ammattilaisten käsissä.

Kirjoittajat ovat ensihoidon asiantuntijoita, kentällä toimivia ammattilaisia sekä alan kouluttajia.